ABSoluut Gent 10 Mijl

In zijn VISIE richt Marathonman Stefaan Engels zich op het collectief sporten, ermee rekening houdend dat sporten meer is dan enkel bewegen. Sportbeoefening kan mensen samen brengen en is een ideale hefboom om rond thema’s te werken o.a. gezondheid, duurzaamheid, aanpak van stress en burn-out, sociale integratie, teambuilding, participatie en sociale cohesie. Kortom Stefaan wenst mee het idee te ondersteunen dat​ sport wordt benaderd als een doel op zich én als een middel.