Ghent 2020 - Club 365 Gent

Ghent 2020

In zijn VISIE 2020 richt Marathonman Stefaan Engels zich op het collectief sporten, in achtneming dat sporten meer is dan enkel bewegen. Sportbeoefening kan mensen samen brengen en is een ideale hefboom om rond thema’s te werken o.a. gezondheid, duurzaamheid, aanpak van stress en burn-out, sociale integratie, teambuilding, participatie en sociale cohesie. Kortom Engels wenst mee het idee te ondersteunen dat sport wordt benaderd als een doel op zich én als een middel.

Met zijn motto ‘Strong Together for running’ wil Engels wereldwijd mensen in beweging brengen en hen als MyCoach Marathonman het ganse jaar door begeleiden in het bereiken van zijn/haar sportieve doelen van de start-to-run in Be A Hero naar een volledige marathon van Gent, in de natuur als rond de feeërieke Watersportbaan & Blaarmeersen te Gent.